Kom binnen bij de buren
 

Esther Hoekzema-Croese trekt zich terug als lid raad van bestuur van Zorggroep Drenthe


Op 23 mei jl. berichtten wij over de toetreding van Esther Hoekzema-Croese tot de raad van bestuur van Zorggroep Drenthe. Esther zou per 1 juli a.s. toetreden en samen met Gerben Krewinkel de tweehoofdige raad van bestuur vormen.

Janneke Hoitinga, voorzitter raad van toezicht:  “Na heroverweging heeft Esther besloten om zich terug te trekken uit de procedure en bij haar huidige organisatie te blijven. We gaan ons als raad van toezicht de komende tijd beraden over het vervolg. We wensen Esther succes in het vervolg van haar loopbaan.”